štvrtok, 10. augusta 2017


KILLED TREE


I sold this penjing this spring with clear statements that this is an exterior tree, both in an advert and then in emails with the person who bought it.

I gave him clear instructions as to feeding and watering.
Now he got back to me after few months with the pics and a question if the tree is OK.He admitted he never fed it and kept it indoors in his office.
But blamed me because he supposedly wrote to me that he wanted it for his office.
That is a lie as I have full email conversation saved and I explained to him in two earlier messages that I only recommend ficuses for indoor environment and everything else will sooner or later die indoors.
Some people really suck.....

PS: I made another penjing with berberises few days later as this one, I still have it although it is up for sale and it is just thriving. Needless to write - I do not keep it in my office.
I need cash badly to be able to cover all my bills so I need to sell something from time to time and that helps me a lot - but if it is gonna continue like this and buyers will just kill the trees - I will rather keep them for myself cause it makes me sad to see my work ending up like that.
Hopefully this scenario won´t repeat itself.


SK:


ZABITÝ STROM


Tento penjing som predal na jar s jasnými inštrukciami že je to exterierovka tak v inzeráte aj potom niekoľkokrát v správach vymenených s kupcom.
Tiež som mu dal presné inštrukcie ohľadom hnojenia a polievania.
Teraz sa mi po niekoľkých mesiacoch ozval že či je stromček v poriadku a poslal fotky.
Priznal že ho mal v kancelárii a nikdy ho nehnojil.
No obvinil mňa, pretože mi vraj písal že to chcel do kancelárie.
To je lož - mám odloženú celú našu konverzáciu, a keď sa po dodaní stromčeka pýtal že či mu viem spraviť niečo do interiéru, písal som mu v dvoch správach opakovane že dnu okrem fikusov neodporúčam nič a všetko ostatné časom odíjde.
Niektorí ľudia za veľa nestoja....
PS:
O pár dni po tomto penjingu som spravil ďalší s berberismi, stále ho mám aj keď je na predaj a darí sa mu skvelo a má výrazné prírastky. Samozrejme ho nemám v kancli.
Potrebujem si časom privyrobiť predajom nejakého penjingu aby som vykryl všetky moje účty a to mi dosť pomôže - ale ak to takto bude pokračovať a kupci budú nerešpektovať inštrukcie a zabíjať stromčeky, tak neviem či mi to za to stojí.
Je mi z toho smutno keď vidím ako dopadla moja robota.
Dúfam že sa tento scenár už nebude opakovať.

pondelok, 7. augusta 2017

MY FIRST "MAME" SIZE PRE-BONSAI


The top of the main tree from my penjing number 4 rooted in a cup of water, and became my first "mame" size pre-bonsai.
Below are the pics of how the original plant looks like today - 26 individual plants created from cuttings and air-layerings.


SK:


Môj prvý pre-bonsai veľkosti "mame".


Vrchol hlavného stromčeka v mojom penjingu číslo 4 sa po odstrihnutí zakorenil v pohári vody a stal sa mojím prvým pre-bonsajom veľkosti "mame".
Dole sú aj fotky ako pôvodný fikus vyzerá dnes - je z neho 26 samostatných rastlín získaných z odrezkov alebo vzdušným potápaním.

utorok, 1. augusta 2017

2 MORE WISTERIA AIRLAYERS


1 destined to be a garden tree and future source of airlayers, another one large literati bonsai.
The first one had a decent rootmass formed and all of it was tranfered safely to the ground.
On the other one most of the roots just fell off when getting it out of plastic case and the tree was left with just a few of them, so I planted it in the deep plastic pot to keep it safe and prevent any movement. It will probably stay in it for the next whole season too.So far it looks ok.
SK:


Ďalšie 2 wisterie zakorenené


Jedna bude záhradný stromček a potenciálny zdroj potopencov do budúcnosti, druhá väčši literát.
Prvý konár mal dostatok koreňov a všetky boli bezpečne presadené do záhradky, konár na literát o väčšinu prišiel pri rozbaľovaní plastovej misky - aj napriek citlivému vyberaniu proste len tak odpadli. Kvôli prevencii proti pohybu bol zasadený do hlbokej misky a pridrôtovaný k nej kmeňom.
Asi tak ostane aj celú budúcu sezónu.
Zatiaľ vyzerá OK.
štvrtok, 27. júla 2017

WISTERIA AIRLAYER NUMBER 2


First of 3 airlayers I did on our wisteria 2 months ago has been cut yesterday.
I wanted it in chinese literati penjing style and after removing the branch from the tree I was quite satisfied with it and I think it will make a nice one in a very near future.
The branch formed enough roots to survive I think and I removed most of the leaves to lighten the stress on new roots, which was quite handy as I could give the branch basic style direction.
I will have another similiar one like this soon, so this one will be up for sale shortly.
SK:


POTOPENEC WISTÉRIE 2


Prvý z troch potopených konárov na našej wistérii bol odrezaný včera.
Chcel som ho použiť na čínsky literati štýl a po odrezaní a osekaní si myslím že z neho aj bude už čoskoro pekný literát.
Myslím si že si konár vytvoril dosť koreňov na prežitie a k tomu som ešte väčšinu obrastu osekal aby som znížil záťaž na nové korene, čo aj prišlo vhod, lebo som mohol rastline dať základný tvar pre budúcnosť.
Onedlho budem mať ešte jeden podobný literát, takže tento bude čoskoro na predaj.
If the tree doesn´t sell till next spring, I will move it to the middle of the pot, which wasn´t possible at this point.
Ak sa stromček do jari nepredá, posuniem ho do stredu misky, čo v tomto štádiu nebolo možné.
utorok, 18. júla 2017

EXPANDING MY PENJING HEAVEN


Some more work done.
And it is still just the beginning :)


SK:


ROZŠIRUJEM SVOJ PENJINGOVÝ RAJ


Pribudli nové podstavce.
A to je ešte stále len začiatok :)
Before and after photos
Fotky pred a po
sobota, 8. júla 2017

WORKSHOP OF BONSAI CLUB KOŠICE 2017

In Milan Miko´s garden in my home village of Sady nad Torysou this year, led by Mr. Július Kolesár.

SK

TVAROVAČKA KOŠICKÉHO BONSAI KLUBU 2017

Tvarovačka košického bonsai klubu v záhrade Milana Mika, v mojej rodnej dedinke Sady nad Torysou, pod vedením pána Júliusa Kolesára.


My tree from garden centre mentioned in earlier post ended a bit differently as I planned, but I am quite satisfied with the result of initial styling.
Môj strom spomínaný v predchádzajúcom článku skončil trošku ináč ako som plánoval, ale som celkom spokojný s týmto prvým tvarovaním
Miloš´s juniper, garden yamadori grown in the ground for some 10 years, initial styling.
Milošova borievka ktorá mu rástla 10 rokov v záhrade, prvé tvarovanie.
Karol´s juniper.
Karolova borievka.
Rasťo´s tree from garden centre.
Rasťov strom zo záhradníctva.
 Milan Miko´s juniper.
Borievka Milana Mika.
Another tree styled by Rasťo.
Ďalší strom ktorý Rasťo tvaroval.

We had a visitor too, Mr. Dušan Šamko, our native pilot ace came for a little peek.
Mali sme aj návštevu, nášho rodáka, letecké eso Dušana Šamka, ktorý priletel na kontrolu.penjing

penjing